Đăng ký bảo hộ sáng chế

Thủ tục đăng kí bảo hộ sáng chế như thế nào?

Xã hội càng phát triển con người càng quan tâm đến việc bảo vệ quyền của mình, kinh tế càng phát triển con người càng chú trọng đến các tài sản trí tuệ. Nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng lớn hơn. Cùng với sự phát triển của kinh tế – xã hội, LNP Lawyers sẵn sàng đem đến cho Quý khách hàng dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế chuyên nghiệp nhất.

Khái niệm sáng chế và tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế

Sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì đã tồn tại trong tự nhiên được con người phát hiện ra.
Sáng chế được bảo hộ dựa trên ba tiêu chuẩn sau:

 • Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới;
 • Có trình độ sáng tạo;
 • Có khả năng ứng dụng công nghiệp.

Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp nhà nước không bảo hộ sáng chế ngay cả khi đáp ứng được cả ba tiêu chuẩn trên, gồm có:
Ý đồ, nguyên lý và phát minh khoa học;

 • Phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế;
 • Phương pháp và hệ thống giáo dục, giảng dạy, đào tạo;
 • Phương pháp luyện tập cho vật nuôi;
 • Hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin, phân loại, sắp xếp tư liệu;
 • Bản thiết kế và sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng, các đề án quy hoạch và phân vùng lãnh thổ;
 • Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm, chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật;
 • Ký hiệu quy ước, thời gian biểu, các quy tắc và các luật lệ, các dấu hiệu tượng trưng;
 • Phần mềm máy tính, thiết kế bố trí vi mạch điện tử, mô hình toán học, đồ thị tra cứu và các dạng tương tự;
 • Giống thực vật, giống động vật;
 • Phương pháp phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và chữa bệnh cho người và đồng vật;
 • Quy trình mang bản chất sinh học (trừ quy trình vi sinh) để sản xuất thực vật và động vật;
 • Các đối tượng trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng, nguyên tắc nhân đạo.

Chuẩn bị nộp đơn.

Tài liệu tối thiểu để nộp đơn đăng ký sáng chế gồm có:

 • 02 tờ khai đăng ký sáng chế (theo mẫu)
 • 02 bản mô tả sáng chế trong đó phạm vi bảo vệ sáng chế;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ. Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt. Mọi tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc trên một mặt giấy khổ A4, có chừa lề theo bốn phía. Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp.

Cơ quan tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và công nghệ.
Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở tại số 384-386 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội và có văn phòng đại diện tại Tp.Hồ Chí Minh và văn phòng đại diện tại Tp.Đà Nẵng.

Quy trình và thời hạn xem xét đơn.

Sau khi đơn đăng ký sáng chế được nộp đến Cục Sở hữu trí tuệ, quy trình được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Thẩm định hình thức. Thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Kết quả của thẩm định hình thức là Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc Thông báo sửa chữa đơn đăng ký sáng chế.
 • Bước 2: Công bố đơn hợp lệ
 • Bước 3: Yêu cầu thẩm định nội dung. Thẩm định nội dung chỉ được tiến hành khi có đơn yêu cầu thẩm định nội dung của người nộp đơn và phải nộp phí thẩm định nội dung. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Bước 4: Thẩm định nội dung. Thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ sáng chế và đánh giá lần lượt từng điểm nêu trong phạm vi. Thời hạn thẩm định nội dung là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định.

LNP Lawyers hỗ trợ khách hàng.

 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế;
 • Đại diện nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện theo dõi quy trình xử lý đơn và thông báo kết quả đến khách hàng;
 • Đại diện soạn thảo các công văn, giải trình, trả lời Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện nhận kết quả đăng ký bảo hộ sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ.