Đăng ký Sở hữu trí tuệ đối với Logo

Thủ tục đăng kí Logo như thế nào?

Logo là biểu tượng, dấu hiệu nhận diện của một đối tượng và dùng để phân biệt với đối tượng khác. Các đơn vị sở hữu logo đều rất quan tâm đến việc đăng ký sở hữu trí tuệ, bảo hộ cho logo của mình. LNP Lawyers xin giới thiệu đến Quý khách hàng dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ đối với logo.

Logo có 2 hình thức bảo hộ: quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và bảo hộ nhãn hiểu.

Đăng ký quyền tác giả đối với logo.

Khi lựa chọn phương thức bảo hộ logo bằng phương thức đăng ký bản quyền tác giả, hình thức phù hợp với logo là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả đối với logo gồm có:

 • Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả;
 • 02 mẫu logo cần đăng ký bản quyền tác giả;
 • Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền);
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu tác phẩm có nhiều tác giả);
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục Bản quyền tác giả – Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.
Thời hạn giải quyết hồ sơ: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với logo.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm có:

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;
 • Mẫu nhãn hiệu (mẫu logo);
 • Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Khi đăng ký nhãn hiệu cho logo, người nộp đơn cần xác định rõ nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ Ni – xơ 10.
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục sở hữu trí tuệ – Bộ khoa học và công nghệ.
Thời hạn giải quyết hồ sơ: từ 10 đến 12 tháng kể từ ngày nộp đơn (trường hợp phải sửa đổi bổ sung đơn hoặc bị phản đối sẽ kéo dài hơn).
LNP Lawyers hộ trợ khách hàng.

 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan/đăng ký nhãn hiệu;
 • Đại diện nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đại diện theo dõi quy trình xử lý đơn và thông báo kết quả đến khách hàng;
 • Đại diện soạn thảo các công văn, giải trình, trả lời cơ quan giải quyết hồ sơ;
 • Đại diện nhận kết quả và bàn giao kết quả.