Make @ Meet

Make @ Meet

  • Address: 2nd Floor, KC Guest House - Government Cipher Committee, No. 62 Nguyen Chi Thanh, Dong Da District, Hanoi

About

Make @ Meet có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho các nhà đầu tư và nhà tài trợ bao gồm khảo sát và khảo sát kinh tế xã hội, nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội. kinh doanh, lập kế hoạch dự án đầu tư, tư vấn pháp lý và tài chính, chuyển giao công nghệ, tư vấn sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, tư vấn quản lý. Do đó, để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chất lượng cao, Make @ Meet có một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật quốc tế và các tổ chức tư vấn trong và ngoài nước có mặt tại Việt Nam.

Contact

Address: 2nd Floor, KC Guest House - Government Cipher Committee, No. 62 Nguyen Chi Thanh, Dong Da District, Hanoi

Phone: (84-24) 3775 2788

Email: luatthanhdat@yahoo.com.vn