Pham Thi Phuong

Pham Thi Phuong

About

Lawyer Pham Thi Phuong is a legal expert in the intellectual property department of Hoang Minh Law Firm. Lawyer Phuong mainly works in the field of intellectual property including trademark registration, industrial design, copyright.

With more than 4 years of experience, Lawyer Pham Thi Phuong has advised many businesses to protect intellectual property rights. In addition, Phuong lawyer also advises on other fields such as civil, commercial, criminal, land, marriage & family.

Lĩnh vực chuyên môn

 • Sở hữu trí tuệ
 • Hôn nhân & gia đình
 • Dân sự
 • Hình sự
 • Bất động sản

Học vấn

 • Cử nhân luật – Đại học luật Hà Nội
 • Chứng chỉ đào tạo luật sư – Học viện tư pháp

Các vụ việc tiêu biểu

Luật sư Phương đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp:

 • Công ty TNHH Nội Thất Iris
 • Công ty cổ phần máy xây dựng Lạc Hồng
 • Công ty TNHH Công nghệ sinh học
 • CÔng ty công nghệ viễn thông VNPT
 • Công ty cổ phần Tecco
 • Công ty TNHH phần mêm ngôi sao Việt

Contact

Phone: 0961589686

phuong.pham@luathoangphi.vn