Giải quyết tranh chấp

Loi ich cua hoa giai thuong mai

Hòa giải thương mại có lợi ích thế nào

Lợi ích của hòa giải thương mại là gì? Quá trình hội nhập với nền kinh tế thị trường đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ tạo ra ngày càng nhiều cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, hợp tác với quốc tế. Cùng với đó, việc phát sinh tranh chấp là…

phân chia tai san khi ly hon

Phân chia tài sản khi ly hôn

Khi hôn nhân tan vỡ, những người trong cuộc sẽ tính đến quyền nuôi con và phân chia tài sản. Tuy nhiên, quyền lợi mình được hưởng đến đâu và được pháp luật bảo vệ như thế nào thì . Nếu cả hai bên đều tôn trọng nhau thì vấn đề phân chia có thể nhẹ nhàng…