Giám định về sở hữu công nghiệp gồm những nội dung gì?

Hiện nay, vấn đề giám định về sở hữu công nghiệp đang rất được quan tâm, hãy cùng LNP tìm hiểu nhé!

Có thể bạn quan tâm

Giám định về sở hữu công nghiệp 

Giám định về sở hữu công nghiệp là việc tổ chức, cá nhân có chức năng giám định sở hữu trí tuệ sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

Những nội dung chính

+ Xác định phạm vi bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

+ Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng các điều kiện bị coi là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không;

+ Xác định có hay không sự trùng, tương đương, tương tự, gây nhầm lẫn, khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét với đối tượng được bảo hộ;

+ Xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ, xác định giá trị thiệt hại.

 Các lĩnh vực:

– Về quyền tác giả và quyền liên quan;

– Về quyền sở hữu công nghiệp;

– Về quyền đối với giống cây trồng.

Cơ quan có chức năng giám định về sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

Hiện nay chỉ mới có duy nhất Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Vietnam Intellectual Property Research Institute – VIPRI) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ – là đơn vị sự nghiệp công lập duy nhất tại Việt Nam 

Sơ đồ quy trình tổng quát

Quy trình tổng quát gồm 04 công đoạn:

Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn yêu cầu/trưng cầu giám định (tiếp nhận Đơn)

Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ (HSGĐ)

Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung 

Công đoạn 4: Xử lý kết quả