Sở hữu trí tuệ

quy-trinh-thu-tuc-dang-ky-quyen-tac-gia

Quyền tác giả: Hồ sơ và thủ tục đăng ký

Vai trò của quyền tác giả nói chung cũng như vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống ngày càng trở nên quan trọng, cùng với đó là nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Do…