Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Gắn liền với nhu cầu mở rộng kinh doanh cũng như cung cấp hàng hóa dịch vụ tới thị trường được coi là năng động nhất thế giới – nước Mỹ của nhiều doanh nghiệp Việt Nam thì đi kèm là các doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi của mình tại thị trường Mỹ. Một trong các quyền lợi doanh ngiệp cần thực hiện đó là tiến hành đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin và tài liệu cần cung cấp thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ:

  • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký.
  • Danh mục sản phẩm mang nhãn hiệu (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).
  • Thông tin người nộp đơn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).
  • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có);
  • Giấy ủy quyền (theo mẫu đã soạn).

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Mỹ

  • Thẩm định viên của Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Liên bang Mỹ USPTO (United States Patent and Trademark Office) sẽ tiến hành thẩm định khả năng đăng ký của nhãn hiệu tại Mỹ. Nếu không có bất kỳ sửa đổi, bổ sung hay phản đối nào của thẩm định viên đưa ra trong thời hạn thẩm định, đơn sẽ được chuyển sang công bố trên công báo sở hữu công nghiệp để bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan có thể phản đối việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
  • Nếu không có đơn phản đối, nhãn hiệu nộp đơn trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ hoặc nhãn hiệu đã đăng ký tại một nước khác (là thành viên của Công ước Paris hoặc của thỏa ước về nhãn hiệu hàng hoá mà Mỹ công nhận) sẽ được cấp giấy chứng nhận.
  • Những đơn nộp trên cơ sở nhãn hiệu đã nộp tại một nước khác (là thành viên của Công ước Paris hoặc của thỏa ước về nhãn hiệu hàng hoá mà Mỹ công nhận) sẽ được cấp văn bằng khi và chỉ khi đơn đó đã được cấp chứng nhận tại nước nộp đơn cơ sở.
  • Nếu đơn nộp trên cơ sở dự định sử dụng tại Mỹ, cơ quan đăng ký Mỹ sẽ ra một thông báo về việc chấp nhận đơn. Người nộp đơn theo đó sẽ có thời hạn tối đa là 3 năm để nộp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu được nộp và được cơ quan đăng ký chấp thuận trong thời hạn nộp đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp bằng.

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Mỹ

Thời gian đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ kể từ khi nộp đơn đến khi cấp văn bằng phụ thuộc vào cơ sở nộp đơn và xét nghiệm đơn.

Thông thường, thời hạn từ khi nộp đơn cho đến khi cấp Văn bằng bảo hộ là khoảng 18-24 tháng.

Tuy nhiên thời gian nói trên không bao gồm thời gian bổ sung các công văn giấy tờ thiếu xót (nếu có) và các khiếu nại trong quá trình nộp đơn (các công văn hay các đơn từ khiếu nại phải có xác nhận của cơ quan đăng ký nhãn hiệu Mỹ xác nhận).

Ngoài ra thời gian có thể có thời gian còn phụ thuộc tiến trình xét nghiệm của cơ quan đăng ký nhãn hiệu Mỹ, và thời gian để người nộp đơn sửa chữa, bổ sung những thiếu sót về mặt hình thức của đơn đăng ký hoặc có công văn khiếu nại đối với Thông báo xét nghiệm nội dung không hợp lý của cơ quan đăng ký nhãn hiệu Mỹ.

Thời hạn bảo hộ và gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá là 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm.

Trên đây là toàn bộ thông tin về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế tại Mỹ. Mong rằng những thông tin kể trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tìm hiểu về nhãn hiệu quốc tế