Nam Duong Law

Nam Duong Law

  • Địa chỉ: 3rd floor, No. 16 lane 204 Tran Duy Hung street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.

Giới thiệu

Công ty luật Nam Dương (“Luật Nam Dương”) là thành viên của Đoàn luật sư Hà Nội với đội ngũ luật sư, chuyên gia, cố vấn pháp lý và pháp lý giàu kinh nghiệm, tham gia tư vấn và giải quyết. giải quyết nhiều vụ án và vụ án phức tạp.

Thế mạnh của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên sâu trong các lĩnh vực:

  • Tư vấn về Luật quản trị và điều hành doanh nghiệp, tập trung vào Tư vấn về các vấn đề pháp lý trong Doanh nghiệp như Quản trị, Quy định, Tổ chức quản lý nội bộ (bao gồm đại diện cho các doanh nghiệp trong các thủ tục pháp lý về Thành lập doanh nghiệp, Thay đổi đăng ký kinh doanh, Tái cấu trúc doanh nghiệp).
  • Tư vấn pháp lý về Đầu tư, Dự án, Hợp đồng (Bao gồm các dự án đầu tư trong nước và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài).
  • Thu hồi nợ: Các đại diện tham gia họp, đàm phán và thúc đẩy Thu hồi nợ cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.
  • Tham gia tố tụng để giải quyết tranh chấp: Tranh chấp hợp đồng; Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp; Yêu cầu bồi thường, xử lý vi phạm.
  • Dịch vụ pháp lý khác cho đại diện trong các trường hợp dân sự và kinh tế.

Liên hệ

Địa chỉ: 3rd floor, No. 16 lane 204 Tran Duy Hung street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.

Điện thoại: 0984 999597

Email: contact@luatnamduong.vn