Dang Hoang Dung

Luật sư Đặng Hoàng Dũng

Luật sư Đặng Hoàng Dũng là người sáng lập và giám đốc điều hành của IntracoLaw. Luật sư Dũng chịu […]

Nguyen Huy Thiep

Nguyễn Huy Thiệp

Trong suốt hơn 20 năm hành nghề, Luật sư Nguyễn Huy Thiệp đã đạt được rất nhiều thành công, tham […]

Tran Xuan Tien

Trần Xuân Tiền

Luật sư: TRẦN XUÂN TIỀN Sinh ngày 25/08/1964 Quê quán: Hà Lai, Hà Trung, Thanh Hoá. Là thành viên Đoàn […]

Luong Van Trung

Luong Van Trung

About – Partner at Lexcomm Vietnam LLC – Member, Chartered Institute of Arbitrators ((MCIArb) – Arbitrator at Vietnam International Arbitration […]

Trần Trung Kiên

Ông Trần Trung Kiên là một luật sư thành viên của SB Law. Ông có kinh nghiệm chuyên sâu về tư […]

Nguyen Tien Hoa

Lawyer Nguyen Tien Hoa is a founding member of the company and is responsible for the company’s operations at the […]

Tran Trung Kien

Tran Trung Kien

Mr. Tran Trung Kien is a member lawyer of SB Law. He has extensive experience in investment, finance, banking, and […]

Phan Cong Tien

Phan Công Tiến

Luật Sư Phan Công Tiến là Luật sư điều hành của Công ty Luật TNHH Equity Law. Luật sư Phan […]

Phan Minh Hai

Phan Minh Hải

Luật sư Phan Minh Hải là luật sư thuộc văn phòng luật sư Đại Quốc Việt. Luật sư Hải hoạt […]