Đinh Quang Thuận

Đinh Quang Thuận

  • Công ty: Global Viet Nam Lawyer
  • Lĩnh vực: Hình sự, thuế, luật Hôn nhân và gia đình
  • Mức phí: Miễn phí tư vấn

Giới thiệu

Luật sư Đinh Quang Thuận có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc tại Tòa Án Nhân Dân. Trong đó hơn 8 năm làm việc với vai trò thư ký của Chánh Án Tòa Dân Sự.

Các công ty thành viên

Vào tháng 3 năm 2003, Ông Thuận khởi nghiệp với vai trò luật sư chuyên nghiệp. Ông từng gia nhập rất nhiều công ty luật như: Phuoc  Partners, Vilaf – Hồng Đức… LS. Đinh Quang Thuận làm việc hơn 5 năm tại công ty Vilaf – Hồng Đức với vai trò là luật sư tranh tục. Sau khi rời Vilaf – Hồng Đức, ông trở thành luật sư thành viên của Phuoc & Partners vào tháng 4 năm 2009. Tháng 8 năm 2019 ông Thuận rời Phuoc & Partners và cùng 7 luật sư khác đã thành lập Global Vietnam Lawyers.

Lĩnh vực chủ yếu

LS. Đinh Quang Thuận là một luật sư đa năng trong nhiều lĩnh vực bao gồm: lao động, thương mại, hàng hải, bảo hiểm, xây dựng, tranh tụng hình sự ở các cấp, kể cả phúc thẩm.

LS. Đinh Quang Thuận không chỉ hiểu biết về nhiều lĩnh vực: Giải quyết tranh chấp, luật Lao động, luật Hàng Hải & Vận Tải biển, luật Bảo Hiểm, luật Hợp Đồng, luật Dân Sự, luật Hôn nhân và gia đình, luật Hình Sự và các lĩnh vực thương mại khác.

Ông Thuận đã tham gia viết báo cho Tạp Chí Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn và các báo địa phương khác về nhiều vấn đề thương mại.

Liên hệ

Điện thoại: 84(28)36223555

thuan.dinh@gvlawyers.com.vn