Dương Vân Anh

Dương Vân Anh

Giới thiệu

Luật sư Dương Thị Vân Anh là luật sư thành viên của công ty luật Vietthink. Luật sư Dương Vân Anh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn về luật sở hữu trí tuệ, luật sư Vân Anh còn tư vấn các lĩnh vực li xăng, chuyển giao công nghệ.

Học vấn

  • Cử nhân luật – Đại học luật Hà Nội
  • Cử nhân kinh tế – Đại học kinh tế quốc dân
  • Kỹ sư Thủy lợi – Đại học thủy lợi Hà Nội

Lĩnh vực tư vấn

Liên hệ

Điện thoại: (84-24) 6666 6886

contact@vietthink.com.vn