Hoàng Văn Quang

Hoàng Văn Quang

  • Địa chỉ: 324 Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
  • Mức phí: Free

Giới thiệu

Các dịch vụ pháp lý do Luật sư thực hiện:
  • Tư vấn cho khách hàng về các chiến lược để giải quyết tranh chấp thương mại và dân sự;
  • Tư vấn hướng dẫn khách hàng thực hiện các vụ việc liên quan đến “Hôn nhân & Gia Đình” như: Soạn đơn, thỏa thuận tài sản trước khi ly hôn, đại diện cho khách hàng trước Tòa án để giải quyết các tranh chấp về phân chia tài sản và dành quyền nuôi con;
  • Đóng vai trò là đại diện của khách hàng để đàm phán với các bên đang tranh chấp;
  • Làm đại diện hoặc luật sư của khách hàng để giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trung tâm Trọng tài Việt Nam;

Liên hệ

Địa chỉ: 324 Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 0888 153 878

@gmail.com