Bùi Thị Thoan

Bùi Thị Thoan

Giới thiệu

Luật sư Bùi Thị Thoan là chuyên viên pháp lý cao cấp thuộc phòng sở hữu trí tuệ tại Công ty luật Hoàng Minh. Luật sư Thoan hoạt động chuyên về các lĩnh vực liên quan đến sở hữu trí tuệ. Ngoài ra luật sư Thoan còn tư vấn về dân sự, hình sự, đất đai, Hôn nhân và gia đình.

Lĩnh vực chuyên môn

  • Sở hữu trí tuệ
  • Dân sự
  • Hôn nhân & gia đình

Học vấn

  • Cử nhật luật – Đại học luật Hà Nội
  • Chứng chỉ đào tạo luật sư – Học viện tư pháp

Các vụ việc tiêu biểu

Luật sư Bùi Thị Thoan đã tư vấn cho nhiều công ty:

  • Công ty TNHH AXG Việt Nam
  • Công ty TNHH Giáo dục Master English
  • Công ty cổ phần đông dược Trường Sơn
  • Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Việt Nguyên

Liên hệ

Điện thoại: 0961982886

thoan.bui@luathoangphi.vn