Đặng Hải Yến

Đặng Hải Yến

Giới thiệu

Luật sư Đặng Vũ Hải Yến là luật sư điều hành của công ty Luật SMiC. Với nhiều năm kinh nghiệm, luật sư Đặng Vũ Hải Yến hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng, giải quyết tranh chấp. Luật sư Yến còn có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tập đoàn và các công ty lớn.

Học vấn

  • Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội );
  • Thạc sỹ Luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội);
  • Tiến sỹ Luật kinh tế (Đại học Luật Hà Nội).

Lĩnh vực chuyên môn

  • Thương mại
  • Thuế
  • Tài chính
  • Ngân hàng
  • Giải quyết tranh chấp

Liên hệ

Điện thoại: (84-4) 3771 3939

yenvdh@smic.org.vn