Đào Trung Thông

Đào Trung Thông

Giới thiệu

Luật sư Đào Trung Thông đã thành viên của Apolat Legal từ năm 2015. Ông hoạt động trong các lĩnh vực về luật lao động, luật doanh nghiệp, thẩm định pháp lý và mua bán và sáp nhập.

Luật sư Đào Trung Thông hoạt động trong một loạt các lĩnh vực liên quan đến đầu tư tại Việt Nam, luật lao động, luật doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập.

Học vấn

  • Trường Đại Học Kinh tế – Luật – cử nhân Luật
  • Học viện tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực chuyên môn

  • Đầu tư
  • Lao động
  • Mua bán sáp nhập
  • Thẩm định pháp lý

Các giao dịch đã tham gia

  • Tư vấn cho một nhà đầu tư Trung Quốc mua lại dự án điện gió tại Việt Nam;
  • Thực hiện thẩm định pháp lý trong một giao dịch chuyển nhượng dự án bất động sản tại Vũng Tàu;
  • Tham gia tư vấn cho nhà đầu tư trong một dự án thành lập khu công nghiệp tại Quảng Ngãi.

Liên hệ

Điện thoại: +841227164449

thong.dao@apolatlegal.com