Đậu Quốc Dũng

Đậu Quốc Dũng

Giới thiệu

Luật sư Đậu Quốc Dũng là luật sư thành viên của công ty luật Vietthink. Với hơn 6 năm kinh nghiệm của mình, luật sư Dũng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, dự án, thủ tục đầu tư, M&A, Thuế. Luật sư Đậu Quốc Dũng đã tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Học vấn

  • Cử nhân luật – Đại học luật Hà Nội
  • Thạc Sĩ Luật – Đại học luật Hà Nội

Lĩnh vực chuyên môn

  • Doanh nghiệp
  • Đầu tư
  • M&A
  • Tài Chính
  • Thuế
  • Hợp Đồng

Liên hệ

Điện thoại: (84-24) 6666 6886

contact@vietthink.com.v