Ngô Thị Ngọc

Ngô Thị Ngọc

Giới thiệu

Luật sư Ngô THị Ngọc là cố vấn pháp lý tại công ty luật Phước & các đồng sự. Trước khi gia nhập Phước và các đồng sự thì Luật sư Ngọc đã có kinh nghiệp phụ trách hành chính – nhân sự của bộ phần kinh doanh – xây dưng của công ty cổ phần C.T Group.

Học vấn

  • Luật sư Ngô Thị Ngọc tốt nghiệp đại học luật TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành luật quốc tế.
  • Chứng chỉ quản trị hành chính văn phòng  – Đại học luật TP. Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ Đào tạo Năng lực Quản lý Cấp Trung – PACE (2018)
  • Đang theo học khóa đào tạo nghề luật sư – Học viện tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (2019 – 2020)

Các lĩnh vực hoạt động

  • Doanh nghiệp
  • Dân sự

Luật sư Ngọc đã có cơ hội sở hữu kỹ năng quản trị tổng hợp, làm việc có tổ chức, tận tâm và giao tiếp cá nhân mạnh mẽ cùng kiến thức chuyên môn về các khía cạnh pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh, bao gồm: đưa ra các hỗ trợ pháp lý, tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp và lao động đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và bảo vệ lợi ích thương mại của công ty; tham gia xây dựng nội quy, quy định, quy trình, quy chế áp dụng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp; tư vấn cơ cấu tổ chức của công ty và của HĐQT; nhằm đảm bảo đầy đủ pháp lý và lợi ích tốt nhất cho Công ty.

Liên hệ

Điện thoại: +84 (28) 3622 3522

ngoc.ngo@phuoc-associates.com