Nguyễn Đức Mạnh

Nguyễn Đức Mạnh

 • Công ty: BIZLINK
 • Địa chỉ: Hà Nội
 • Lĩnh vực: Giải quyết tranh chấp
 • Mức phí: Liên Hệ

Giới thiệu

Luật sư Nguyễn Đức Mạnh là luật sư đối tác của Bizlink. Trước khi gia nhập Bizlink, anh đã làm việc cho nhiều công ty thương mại và công ty luật khác. Với nhiều năm kinh nghiệm của mình, luật sư Mạnh có thể giải quyết nhiều vụ tranh chấp thương mại thông qua đàm phán và trong giai đoạn tiến hành.

Chuyên môn

 • Giải quyết tranh chấp, quản trị lao động và doanh nghiệp.

Giáo dục

 • LLB, Đại học Phương Đông, Chuyên ngành Luật, Hà Nội, 1999
 • Văn bằng Kỹ sư và Kỹ năng Luật sư, Học viện Tư pháp, Hà Nội, 2004

Tư cách thành viên

 • Hội luật sư việt nam
 • Đoàn luật sư Hà Nội

Công việc điển hình

Luật sư Nguyễn Đức Mạnh đã giải quyết rất nhiều vụ việc trong lĩnh vực chuyên, dưới đây là một số vụ tiêu biểu:

 • Đại diện cho một nhà đầu tư Hàn Quốc (một chi nhánh của một tập đoàn Hàn Quốc) trong việc giải quyết giá trị tranh chấp hơn 100 triệu USD tại tòa án Việt Nam với các đối tác Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hợp tác đầu tư cho một dự án tòa nhà cao tầng tại Hà Nội. Đây là một vụ tranh chấp lớn và phức tạp, theo đó mối quan hệ hợp đồng giữa các bên là sự kết hợp giữa mối quan hệ giữa nhà tuyển dụng và mối quan hệ chia sẻ sản phẩm / liên doanh, diễn ra trong tình hình khó khăn của thị trường bất động sản Việt Nam.
 • Đại diện một công ty xây dựng lớn của Hàn Quốc trong việc giải quyết các tranh chấp khác nhau [5 trường hợp] với các nhà thầu phụ và người bảo lãnh (ngân hàng thương mại) khác nhau liên quan đến các thỏa thuận hợp đồng phụ để thực hiện một con đường cao tốc ở Việt Nam.
 • Làm đại diện và kiện tụng ủng hộ một công ty quản lý quỹ lớn trong đàm phán và tố tụng tại tòa án liên quan đến thỏa thuận tài trợ vốn trị giá hơn 10 triệu USD giữa khách hàng (Nguyên đơn) và các bên Việt Nam trong một công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực viễn thông phát triển cơ sở hạ tầng. Điều đáng chú ý trong trường hợp này là cả hai kênh [đàm phán & tố tụng tại tòa án] đã được sử dụng đồng thời và hiệu quả để đạt được kết quả thành công [việc mua lại cổ phần cuối cùng đã được các bên đồng ý]

Liên hệ

Địa chỉ: Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 35148355

manh.nguyen@bizlink.vn