Nguyễn Minh Hằng

Nguyễn Minh Hằng

Giới thiệu

Luật sư Nguyễn Minh Hằng là luật sư thành viên của công ty luật sở hữu trí tuệ Dương & Trần. Luật sư Nguyễn Minh Hằng chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhãn hiệu, bao gồm tra cứu, nộp đơn và duy trì –  gia hạn nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam và nước ngoài.

Với nhiều năm kinh nghiệm của mình, luật sư Hằng đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Học vấn

  • Đại học Ngoại thương Hà Nội, Cử nhân Kinh tế, 2004
  • Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Cử nhân Ngoại ngữ, 1999
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Quốc tế học, 1998

Liên hệ

Điện thoại: (024) 3 652 2374

nmhang@duongtran.vn