Nguyễn Ngân

Nguyễn Ngân

Giới thiệu

Luật sư Nguyễn Ngân là luật sư cộng sự đầu tiên gia nhập công ty luật CNC Counsel. Luật sư Ngân đã gắn bó hơn 5 năm hoạt động pháp lý tại CNC kể từ khi công ty được thành lập vào năm 2013. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Luật sư Ngân bao gồm Hợp đồng, Xây dựng & Bất động sản tại Việt Nam.

Với cam kết cung cấp cho khách hàng các quan điểm pháp lý tốt nhất, Luật sư Ngân luôn đưa ra những phương án pháp lý hữu hiệu và các giải pháp chất lượng để hỗ trợ khách hàng giải quyết những thách thức, khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Các khách hàng nổi bật mà Luật sư Nguyễn Ngân đã từng hỗ trợ bao gồm Sky Group, Sinh Nam, Eurowindow, Kurihara, Bất Động Sản Bản Việt.

Lĩnh vực chuyên môn

  • Bất động sản
  • Xây dựng
  • Hợp đồng

Các vụ tiêu biểu

Luật sư Ngân đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn như:

  • Sky Group
  • Sinh Nam
  • Eurowindow
  • Kirihara
  • Bất động sản bản Việt

Liên hệ

Điện thoại: +84-28 6276-9900

ngan.nguyen@cnccounsel.com