Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu

Giới thiệu

Luật sư Nguyễn Thị Thu là luật sư thành viên của công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm). Luật sư Nguyễn Thị Thu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực như bất động sản, xây dưng, thương mại, đất đai.

Ngoài ra luật sư Thu cũng tham gia giải quyết thành công cho công ty lớn khác ở Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh với kinh nghiệm của minh.

Học vấn

  • Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành: Kinh tế – Thương mại

Lĩnh vực chuyên môn:

  • Bất động sản và Xây dựng
  • Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp
  • Hợp đồng
  • Lao động
  • Đất đai
  • Hôn nhân gia đình
  • Thuế

Hiệp hội hành nghề:

  • Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
  • Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Liên hệ

Điện thoại: 0274 3811 766

info@becamex-lawfirm.vn