Nguyễn Tra My

Nguyễn Tra My

Giới thiệu

Luật sư Nguyễn Thị Trà My tốt nghiệp đại học mở tp. Hồ Chí Minh. Luật sư My gia nhập công ty Luật Apolat Legal từ 2018. Luật sư Nguyễn Thị Trà My hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp, Lao động, Dân sự. Ngoài ra luật sư My còn thực hiện các thủ tục pháp lý nội bộ doanh nghiệp cũng như có kinh nghiệm soạn thảo và tư vấn các quy định, quy chế và biểu mẫu doanh nghiệp.

Học vấn

  • Đại học Mở TP Hồ Chí Minh – Cử nhân Luật kinh tế 2018

Lĩnh vực chuyên môn

  • Mua bán hàng hóa
  • Thi công xây dựng
  • Hợp đồng lao động
  • Hợp đồng chuyển nhượng vốn,…
  • Giải quyết tranh chấp
  • Dân sự
  • Lao động

Liên hệ

Điện thoại: +84965155640

my.nguyen@apolatlegal.com