Phạm Xuân Bắc

Phạm Xuân Bắc

Giới thiệu

Luật sư Phạm Nghiêm Xuân Bắc với hơn 33 năm kinh nghiệm đã thành lập công ty TNHH Tần nhìn và Liên danh (Vision & Associates). Luật sư Bắc chuyên hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư nước ngoài, tư vấn quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp, phân tích và xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, ngân hàng và tài chính, chứng khoán, bất động sản, sở hữu trí tuệ.

Với lĩnh vực chuyên môn rộng, luật sư Phạm Nghiêm Xuân Bắc đã tham gia nhiều dự án tư vấn các công ty đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam. Ông Bắc luôn được đánh giá là một trong số ít các luật sư sở hữu trí tuệ, có chứng chỉ đại diện sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ Việt nam cấp, và đã từng có thời gian là chuyên gia tư vấn pháp lý và là xét nghiệm viên sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Học vấn

  • 2001, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Henley Management College, Vương quốc Anh
  • 1995, Cử nhân luật, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
  • 1985, Chương trình sau đại học, Học viện Luật Sở hữu Trí tuệ Mátxcơva, Liên Xô (cũ)
  • 1984, Kỹ sư, Học viện Cơ khí Ô tô Mátxcơva, Liên Xô (cũ)

Lĩnh vực hoạt động

  • Ngân hàng & tài chíh
  • Chứng khoán
  • Bất động sản
  • Sở hữu trí tuệ
  • Doanh nghiệp
  • Đầu tư nước ngoài

Hiệp hội pháp luật

Liên hệ

Điện thoại: (84-24) 3934 0629

pnx.bac@vision-associates.com