Phạm Tường Long

Phạm Tường Long

Giới thiệu

Luật sư Phạm Tường Long là luật sư thành viên của công ty Luật Đại Dương Long. Với nhiều năm kinh nghiệm, luật sư Phạm Tường Long chuyên tư vấn những vấn đề liên quan đến thừa kế, hôn nhân & gia đình, đất đai…

Trình độ học vấn:

  • Tốt nghiệp Đại học An Ninh năm 1978
  • Cử nhân Luật năm 2000

Lĩnh vực chuyên môn

  • Đất đai
  • Thừa kế
  • Hôn nhân & Gia đình
  • Hình sự
  • Thương mại
  • Hành Chính

Kinh nghiệm công tác:

  • 36 năm công tác trong ngành Công an
  • Đã tham gia tranh tụng các vụ án dân sự (thuộc lĩnh vực đất đai, thừa kế hôn nhân gia đình…), hình sự, kinh doanh thương mại, hành chính.

Liên hệ

Điện thoại: 0988999973

contact@luatdaiduonglong.com