Phan Minh Hải

Phan Minh Hải

  • Conpany: Đại Quốc Việt
  • Lĩnh vực: hôn nhân và gia đình
  • Mức phí: Miễn phí

Giới thiệu

Luật sư Phan Minh Hải là luật sư thuộc văn phòng luật sư Đại Quốc Việt. Luật sư Hải hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực: Dân sự, hình sự, Hành chính, Lao động; Hôn nhân & gia đình, kinh doanh – thương mại; Bất động sản.

Lĩnh vực chuyên môn

Tổ chức hành nghề

  • Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  • Liên đoàn luật sư Việt Nam

Liên hệ

Điện thoại: 0908001940

lsphanhai@yahoo.com.vn