Tạ Anh Tuấn

Tạ Anh Tuấn

Giới thiệu

Luật sư Tạ Anh Tuấn là luật sư thành viên của công ty Luật Vietthink. Luật sư Tuấn có hơn 20 năm kinh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tranh tụng, hợp đồng, đất đai, hành chính, dân sự.

Ngoài ra luật sư Tuấn còn tư vấn những lĩnh vực như hành chính, lao động, xây dựng…

Lĩnh vực chuyên môn

  • Tranh tụng
  • Hợp đồng
  • Đất đai
  • Hành Chính
  • Dân sự

Hiệp hội nghề nghiệp

  • Đoàn luật sư Hà Nội
  • Văn phòng luật sư bách gia luật và liên danh
  • Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải

Liên hệ

Điện thoại: (84-24) 6666 6886

contact@vietthink.com.vn