Thiều Kiều Thu

Thiều Kiều Thu

Giới thiệu

Luật sư Thiều Thị Kiều Thu tham gia vào đội ngũ nhân sự của Apolat Legal cuối năm 2017 ở vị trí trợ lý luật sư, Luật sư Thu đã hỗ trợ các luật sư của Apolat Legal trong nhiều vụ việc ở các lĩnh vực. Qua 03 năm hành nghề, Luật sư Thu đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, lao động và hợp đồng kinh tế.

Luật sư Thiều Thị Kiều Thu là một trong những nhân sự chính phụ trách mảng tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề cần tuân thủ trong hoạt động kinh doanh, kiểm tra, rà soát rủi ro trong các hợp đồng kinh tế; tư vấn các vấn đề về sở hữu trí tuệ và bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ.

Học vấn

  • Đại học Luật TP Hồ Chí Minh – Cử nhân Luật

Lĩnh vực chuyên môn

  • Sở hữu trí tuệ
  • Doanh nghiệp
  • Lao động

Liên hệ

Điện thoại: +84378513939

thu.thieu@apolatlegal.com