Trương Quốc Hưng

Trương Quốc Hưng

Giới thiệu

Luật sư Trương Quốc Hưng có nhiều năm làm việc tại Tòa án. Luật sư Hưng gia nhập công ty B.C.M, và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, lao động, sở hữu trí tuệ, xây dựng, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng. Ngoài ra luật sư Hưng cũng tham gia với vai trò luật sư tranh tụng nhiều vụ án kinh tế.

Luật sư Hưng cũng là giảng viên đại học Bình Dương, Đại học Vinh, Đại Học Trà Vinh, cao đẳng Cao Thắng,  và tham gia giảng dạy pháp luật cho các doanh nghiệp tại 1 số trung tâm đào tạo ngắn hạn tại tp.Hồ Chí Minh. Luật sư Trương Quốc Hưng cũng tham gia đóng góp ý kiến tại các hội thảo khoa học pháp lý, hội thảo kinh tế, thuế, lao động… Luật sư Hưng cũng có nhiều bài viết đăng lên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

Với hơn 10 năm thực hành luật, Luật sư Hưng luôn đề cao trách nhiệm, tận tâm trong hoạt động hành nghề.

Học vấn

 • Thạc sỹ Luật Kinh tế – Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Tranh tụng
 • Hợp đồng
 • Doanh nghiệp và Thương mại
 • Sáp nhập và Mua lại Doanh nghiệp
 • Bất động sản và Xây dựng
 • Chuyển nhượng dự án
 • Đầu tư
 • Sở hữu trí tuệ
 • Lao động
 • Tư vấn Thuế

Hiệp hội hành nghề:

 • Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
 • Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Hội Luật Gia tỉnh Bình Dương
 • Hội Luật gia Việt Nam

Liên hệ

Điện thoại: 0274 3811 766

info@becamex-lawfirm.vn