Võ Thị Xuân Chi

Võ Thị Xuân Chi

Giới thiệu

Luật sư Võ Thị Xuân Chi là luật sư thành viên của công ty luật Apolo. Với hơn 20 năm kinh nghiệm của mình, luật sư Chi hoạt động trong lĩnh vực pháp lý liên quan đến hợp đồng, than gia giải quyết các tranh chấp về kinh doanh thương mại, các tranh chấp về dân sự, lao động, xây dưng, bất động sản.

Bà Chi đã tham gia giải quyết rất nhiều vụ tranh chấp về hợp đồng thương mại tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) và đã tham gia nhiều vụ án tại Tòa án nhân dân các cấp.

Hiện nay, luật sư Võ Thị Xuân Chi đang giữ vai trò là Luật sư cao cấp của Apolo Lawyers, bà là người tham mưu cho lãnh đạo công ty, giữ vai trò quan trọng trong việc điều phối các dự án pháp lý tầm cỡ của Apolo Lawyers.

Học vấn:

  • Cử nhân luật, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Thành viên của tổ chức:

  • Thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
  • Thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động chính:

  • Dân sự
  • Lao động
  • Kinh doanh thương mại
  • Hợp đồng, tài chính, bất động sản
  • Tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân các cấp và các vụ kiện tranh chấp về thương mại tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam.

Liên hệ

Điện thoại: (+84) 903.600.347

chi.vo@apolo.com.vn