Nguyễn Thanh Hùng

Nguyễn Thanh Hùng

  • Địa chỉ: 67 Lê hồng phong, khu vực 7, phường 4 , Tp Vị Thanh
  • Mức phí: Free

Giới thiệu

Hơn 30 năm trong ngành pháp luật tư pháp đã qua kinh nghiệm trong ngành tòa án và công tác thi hành án dân sự, dịch vụ đấu giá tài sản

Liên hệ

Địa chỉ: 67 Lê hồng phong, khu vực 7, phường 4 , Tp Vị Thanh

Điện thoại: 0909 998 754

@gmail.com