Cao Thị Hòa

Cao Thị Hòa

Giới thiệu

Luật sư Cao Thị Hòa là luật sư thành viên của công ty luật Vietthink. Luật sư Hòa có hơn 8 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực về hợp đồng, dự án đầu tư, M&A, Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra luật sư Cao Thị Hòa còn tư vấn về cấp phép đầu tư, chuyển nhượng dự án.

Học vấn

  • Thạc sĩ luật – Đại học luật Hà Nội
  • Cử nhân ngôn ngữ anh – Đại học Hà Nội
  • Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư – Học viện tư pháp

Lĩnh vực tư vấn

  • Doanh nghiệp
  • Bất động sản
  • M&A
  • Hợp đồng
  • Thương mại quốc tế
  • Sở hữu trí tuệ

Liên hệ

Điện thoại: (84-24) 6666 6886

contact@vietthink.com.vn