Nguyễn Văn Phóng

Nguyễn Văn Phóng

Giới thiệu

Luật sư Nguyễn Văn Phóng trước khi gia nhập Công ty Luật B.C.M, đã có nhiều năm kinh nghiệp trong các lĩnh vực chuyên môn. Khi gia nhập công ty B.C.M thì luật sư Phóng hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực đất đai, bất động sản, doanh nghiệp, đầu tư, thương mại và luôn được khách hàng đánh giá cao.

Học vấn

  • Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Học viện Hành chính Quốc gia

Lĩnh vực chuyên môn:

  • Bất động sản và Xây dựng
  • Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp
  • Hợp đồng
  • Lao động
  • Đất đai, Hôn nhân gia đình
  • Thuế

Hiệp hội hành nghề:

Luật sư Nguyễn Văn Phóng đã tham gia các hiệp hội về pháp luật:

  • Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
  • Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Liên hệ

Điện thoại: 0274 3811766

info@becamex-lawfirm.vn